GINOP Képzések

Környezeti fenntarthatósági ismeretek

Újabb ingyenes képzést indítunk a GINOP-5.1.7-17-2020-00504 azonosítószámú projektnek köszönhetően. A Környezeti fenntarthatósági ismeretek képzést azoknak ajánljuk, akik a környezettudatosságot minél hatékonyabban szeretnék beépíteni a mindennapos tevékenységekbe, munkavégzésbe, és szeretnék meglátni a fenntarthatóság érdekében a különböző környezetbarát lehetőségeket és módszereket. 

A képzés célja, hogy a résztvevők a környezeti elvárások szerint felismerjék a lehetőségeket a szükségletek tudatos alakítása céljából, megismerjék és megtanulják a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználását. A képzés erősíteni kívánja az egyéni és közösségi környezettudatos magatartás és gondolkodásmód kialakítását és fejlesztését, valamint megtanítja a résztvevőknek, hogyan tanuljanak meg másokat orientálni a környezettudatosság, a zöld gondolkodásmód felé. 

A képzés időpontja:

1-3. nap: 2022.02.10. – 2022.02.12.

4-6. nap: 2022.02.18. – 2022. 02.20.

A képzés helyszíne: Komló-Mecsekjánosi, hrsz. 0186/2. (Gadányi Vendégház) 

Összes óraszám: 62 óra (2×3 nap, összesen 6 nap)

Elméleti órák száma összesen: 3 óra

Gyakorlati órák száma összesen: 59 óra

A képzés célcsoportja: A beiskolázott munkavállalók, és / vagy a saját elhatározásukból fejlődni, tovább lépni akaró személyek, továbbá az állami munkaerő-piacitámogatási programokban résztvevők, vagy valamilyen uniós támogatási formában részesülő személyek. A képzési program elérhető minden olyan egyén számára is, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető új kompetencia megszerzését tűzte ki célként maga elé.

Jelentkezés feltételei: a képzésen való részvétel nem igényel befejezett iskolai végzettséget, semmilyen előzetesen elvárt ismeret nem szükséges. 

A képzés tanúsítvánnyal zárul.

 A sikeres teljesítést igazoló tanúsítvány megszerzésének feltételei: 

 • A maximális megengedett igazolt és igazolatlan hiányzás mértéke az össz.óraszám 20%-a.
 • Aktív részvétel.

A képzés témái:

– A fenntarthatóság fogalma.

– A fenntarthatóság és a civilizáció.

– Energiaforrások és végességük.

– Az alapvető emberi szükségletek meghatározása.

– Az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges erőforrások.

– Folyamatos innováció hatása a környezetünkre.

– Az „ésszerű” fejlődés irányvonalai.

– A környezettudatos magatartás ismérvei.

– Egyéni és közösségi tudatosság.

– A vállalkozás küldetése a környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódóan.

– Konkrét munkakör kapcsán meghatározható környezettudatos magatartás.

– Környezetvédelem és környezeti fenntarthatóság kapcsolata.

A képzésen elsajátítható kompetenciák:

 • rendszerelméletű gondolkodás fejlesztése;
 • kritikai és a kreatív gondolkodás fejlesztése;
 • a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudáselemek és a fenntartható fejlődést nem támogató döntések következményeinek ismerete;
 • globális, regionális, helyi környezeti problémák ismerete;
 • a környezeti problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következményeinek ismerete;
 • a fenntartható fejlődés etikai dimenziójának tudatosítása;

A képzés ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni  a 06 20 399 3965– ös telefonszámon vagy a lovasturizmusegyesulet@gmail.com email címen lehet.

Jelentkezési határidő: 2022.02.07.

A GINOP-5.1.7-17-2020-00504 azonosítószámú, A lovas szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében c. projekt keretében valósulhat meg.

A képzés meghívója megtekinthető ezen a linken.

Baleset-és munkavédelem

Ingyenes baleset-és munkavédelmi képzést szervezünk elsősorban a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű munkavállalóink és családtagjaik számára, de dolgozóinkon kívül szeretettel várunk minden érdeklődőt, akit érdekel a biztonságos munkavégzés, vagy szeretné megtanulni, mi a teendő a munkavégzés közben váratlanul felmerült helyzetekben.

 A képzés célja az elsősegélynyújtás elemi szabályainak megismerése, gyakorlati elsajátítása, magatartási szabályok  megismerése és átadása, illetve a meglévő tudás frissítése és készségszintre emelése. További cél, hogy a résztvevők az általános munkavédelmi szabályokat és a munkavédelemre vonatkozó általános jogszabályokat megismerjék és elsajátítsák.

A képzés időpontja: 2022.01.14. – 2022.01.21.

A képzés moduljait az alábbi időpontok szerint tartjuk meg:

Munkavédelem: 2022.01.14. – 2022.01.16.

Egészségvédelem: 2022. 01.19. – 2022. 01.21.

A képzés helyszíne: Komló-Mecsekjánosi, hrsz. 0186/2. (Gadányi Vendégház)

Összes óraszám: 62 óra (2x 3 nap, összesen 6 nap). Az egyes modulok óraszáma: 31 óra (3 nap)

Elméleti órák száma összesen : 3 óra

Gyakorlati órák száma összesen: 59 óra

A képzés célcsoportja: A beiskolázott munkavállalók, és / vagy a saját elhatározásukból fejlődni, tovább lépni akaró személyek, továbbá az állami munkaerő-piacitámogatási programokban résztvevők, vagy valamilyen uniós támogatási formában részesülő személyek. A képzési program elérhető minden olyan egyén számára is, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető új kompetencia megszerzését tűzte ki célként maga elé.

Jelentkezés feltételei: a képzésen való részvétel nem igényel befejezett iskolai végzettséget, semmilyen előzetesen elvárt ismeret nem szükséges. 

A képzés tanúsítvánnyal zárul.

A sikeres teljesítést igazoló tanúsítvány megszerzésének feltételei: 

 • A maximális megengedett igazolt és igazolatlan hiányzás mértéke az össz.óraszám 10%-a.
 • Aktív részvétel.

A képzés tananyagegységeinek témái:

Balesetvédelem (31 óra: elmélet 2 óra; gyakorlat: 29 óra):

 • Az elsősegélynyújtás elemi szabályai
 • Az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételei
 • Az elsősegélynyújtó-és a munkáltató kötelességei
 • Az elsősegélynyújtó helyiség
 • Esemény, baleset „osztályozása” súlyosság és teendő szerint
 • Elsődleges teendők (mentők értesítésének formája stb.)
 • Az újra élesztés ABC-je
 • Gyakorlat

Munkavédelem (31 óra: elmélet: 1 óra, gyakorlat: 30 óra)

 • munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez szükséges ismeretek
 • a munkáltató és a munkavállaló munkavédelmi feladatai
 • alapvető munkavédelmi szabályok
 • a munkavédelmi feladatok, jogok és kötelezettségek
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményei
 • a munkavédelem tárgyi, személyi és szervezési feltételei
 • veszélyforrások, és azok feltárása, azonosítása, értékelése, kockázatok kezelése
 • munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszere

A képzésen elsajátítható kompetenciák: 

Balesetvédelem című modul során résztvevők megismerik az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeit, az elsősegélynyújtó kötelességeit, munkahelyi baleset esetén a munkahelyi vezető kötelességeit, a mentő-és egyéb segélyhívás alapvető szabályait, valamint gyakorlati példákon keresztül készségszinten is elsajátítják az elméleti ismereteket.

Munkavédelem című modul során a résztvevő a munkavédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok alkalmazásával képes lesz ellátni a munkáltató munkavédelmi feladatait. Tanulmányainak köszönhetően közreműködik az ellenőrizendő munkaterületen dolgozók megfelelő védőruházatának beszerzésében, a felszerelések és eszközök karbantartásában. Ellenőrzi a munkahelyekre, munkakörnyezetre meghatározott biztonsági és egészségvédelmi előírások betartását. Segít a megfelelő munkakörnyezeti és munkahigiénés tényezők kialakításában, megvalósításában, szükség esetén elvégzi ezek üzemszerű alkalmazásának ellenőrzését.

Személyes kompetenciák: türelem, kitartás, empátia, megbízhatóság, magabiztosság, határozottság, önkéntesség, jó koncentrációs képesség, önfegyelem, nyitottság, tisztánlátás, rugalmasság, segítőkészség, döntésképesség.

Társas kompetenciák: kommunikációs készség, együttműködési készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, kezdeményezőkészség, konfliktusmegoldó készség, meggyőzőképesség, kompromisszum készség, konszenzus kialakítására való képesség.

Módszerkompetenciák: Körültekintés, elővigyázatosság, gyakorlatiasság, logikus gondolkodás, kritikus gondolkodás, rendszerező képesség.

Jelentkezés:

A képzés ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni  a 06 20 399 3965– ös telefonszámon vagy a lovasturizmusegyesulet@gmail.com email címen lehet.

A GINOP-5.1.7-17-2020-00504 azonosítószámú, A lovas szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében c. projekt keretében valósulhat meg.

A képzés hivatalos meghívója megtekinthető ezen a linken.

 

 

Scroll to Top