EFOP-1.3.5-16-2016-00466 számú projekt bemutatása

A Dél-dunántúli Lovas Egyesület 2016. szeptember 20-án EFOP-1.3.5-16-2016-00466 azonosítószámmal, ”Sárga csikó – Civil önkéntesség és többgenerációs lovas közösségfejlesztés Baranyában” címmel támogatási kérelmet adott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül EFO-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével tárgyú felhívására, melyet a Támogató 2017. február 8-án támogatási döntés szerint 100%-os vissza nem térítendő támogatásban részesített. Projekt adatai: – Projekt címe: Sárga csikó – Civil önkéntesség és többgenerációs lovas közösségfejlesztés Baranyában – Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00466 – A projekt összköltsége: 24 998 853 Ft – A támogatás intenzitása: 100% vissza nem térítendő – A projekt fizikai befejezésének napja: 2019. december 31. Projektünk célja: – Az önkéntesség felkarolása, új önkéntesek bevonása a fiatal és a nyugdíjas korosztályból; – Közösségfejlesztés, a fiatalok közösségi életre nevelése; – Érzékenyítés, a másság elfogadásának erősítése, ezáltal a társadalmi integráció elősegítése; – A generációk közötti párbeszéd és tudás-átadás feltételeinek a megteremtése; – A nemzeti identitásunkhoz szorosan hozzátartozó lovas- és katonai hagyományok ápolása, ismertté tétele, új emberek bevonása. A projekt hosszú távú hasznosulása: A projekt révén nagy létszámban kerülnek önkéntesek bevonásra, akik munkájuk révén dinamizálják szerveztünk tevékenységét. Több száz gyerek számára tudjuk bemutatni a lovaglás szépségét, és sokukat bizonyára meg is érint a lovak szeretete és rendszeres lovaglóvá válnak. Ezáltal a projekt hozzájárul sok fiatal egészséges életmódra neveléséhez. Fiatalok százai fontos tudással és identitást erősítő ismeretekkel gyarapszanak a lovas hagyományok és a katonai hagyományőrzés terén. Ezen tudás által műveltebbé válnak és magyarságukat is tudatosabban élik meg. A projekt hosszú távú hatásaként fejlődik a megye lovas élete, sokan jutnak maradandó lovas élményekhez, és számos fiatal és aktív idősebb találhat önkéntes törekvésének, indíttatásának terepet és befogadó közösséget. Projektünk keretében 24 998 853 Ft támogatási összegből az alábbi fő tevékenységek valósulnak meg: – Lovas események, rendezvények, programok szervezése Baranya megyében – A ló az iskolába megy program – Hátrányos helyzetű gyerekek, felnőttek lovagoltatása – Workshopok/generációk közötti párbeszéd – Önkéntes csoport működtetése – Hagyományőrző rendezvények – Célcsoport-toborzó és projektet bemutató rendezvények – Eszközbeszerzés (laptop, nyergek, nyomtató, sportkamera) – Célcsoport képzése (Kulturált lovas és Önkéntes segítők képzése)
Scroll to Top